TGPland tuyển dụng nhân viên kinh doanh, nhân viên thiết kế đi làm ngay

Nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực triển khai các dự án bất động sản lớn trong quý 4 năm 2018 này như: Khu dân cư Lộc Phát, Khu đô thị biển Hamubay, Khu đô thị số 11, Khu đô thị Đất Quảng Riverside, Khu đô thị Bắc Hà My…

Sharing ... Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestPrint this page