Quảng Nam: Lập 6 Cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã Điện Bàn

UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định thành lập 6 Cụm công nghiệp trên thị xã Điện Bàn với tổng diện tích 239,58ha.

Các khu công nghiệp ở Quảng Nam – Ảnh minh họa

Danh sách, ngành nghề cụ thể của 6 cụm công nghiệp gồm:

Cụm công nghiệp Thương Tín quy hoạch xây dựng trên địa bàn phường Điện Nam Đông có diện tích 39,73 ha. Định hướng bố trí ngành nghề: Công nghiệp điện – điện tử, cơ khí; công nghiệp chế biến nông, lâm sản; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp giày da, may mặc; công nghiệp sản xuất hàng thủ công, mỹ nghệ;…

Cụm công nghiệp Nam Dương quy hoạch xây dựng trên địa bàn phường Điện Nam Đông và Điện Dương, có diện tích 46,18 ha. Định hướng bố trí ngành nghề: Công nghiệp cơ khí; công nghiệp chế biến nông, lâm sản; công nghiệp may mặc; công nghiệp sản xuất hàng thủ công, mỹ nghệ;…

Cụm công nghiệp An Lưu quy hoạch xây dựng trên địa bàn phường Điện Nam Đông có diện tích 48,90 ha. Định hướng bố trí ngành nghề: Công nghiệp điện – điện tử, cơ khí; công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; công nghiệp giày da, may mặc; công nghiệp sản xuất hàng thủ công, mỹ nghệ;…

Cụm công nghiệp Cẩm Sơn quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã Điện Tiến có diện tích 26,93 ha. Định hướng bố trí ngành nghề: Công nghiệp cơ khí; công nghiệp chế biến nông, lâm sản; công nghiệp may mặc; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng;…

Cụm công nghiệp Trảng Nhật 1 quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã Điện Thắng Trung – Điện Thắng Nam có diện tích 52,47 ha. Định hướng bố trí ngành nghề: Công nghiệp điện – điện tử, cơ khí; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp chế biến nông, lâm sản; công nghiệp dệt, may mặc, giày da;…

Cụm công nghiệp Trảng Nhật 2 quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã Điện Hòa Nam có diện tích 25,37 ha. Định hướng bố trí ngành nghề: Công nghiệp may mặc; công nghiệp chế biến nông, lâm sản; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng; công nghiệp sản xuất thiết bị y tế,…

Nguồn: Báo quảng Nam

Sharing ... Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestPrint this page